De persoonlijke eigenheid van de vorm (pathos) fascineert mij meer dan de vluchtige beelden die dagelijks in een hoog tempo aan mij voorbij trekken, daarom zijn zij voor mij slechts een middel.

-Erick Van Heugten.
Het werk van Erick Van Heugten (Heerlen, 1959) is onderzoekend/ vergelijkend van opzet maar in de uitwerking juist associatief. Alledaagse vormen, een stoel, een auto, een vliegtuig of het haar van een vrouw, komen steeds in het werk terug, maar in steeds andere gedaantes, vaak niet eens direct herkenbaar. Van Heugten keert figuratieve vormen binnenstebuiten of knipt stukken uit het beeld waardoor zelfstandige abstracties ontstaan, overblijfsels, relicten. Hij verplaatst perspectief, gebruikt 3D-projecties, omkeringen van licht en donker, materiaal en vorm. Overbekende voorwerpen krijgen door zijn bewerking in beelden, foto’s en objecten een compleet nieuw karakter.

Doordat hij eindeloos wikt en weegt met de vorm, stuit hij regelmatig op grappige beeldcombinaties, deze hilarische zijsprongen en vondsten zijn onlosmakelijk verbonden met zijn consciëntieuze onderzoek naar de verhouding tussen beeld en betekenis.

Van Heugten geeft in zijn werk bewust ruimte voor interpretatie. Het is aan de toeschouwer de sporen te volgen en er een eigen betekenis aan te geven.

-pvdb (Galeriehouder te Rotterdam)

The personal perception of a form (pathos) fascinates me more than the daily fleeting images which passing by rapidly. Therefore, they are just a medium for me.

-Erick Van Heugten
The work of Erick van Heugten (Heerlen, 1959) is investigative/ comparative in nature, but in the right associative effects. A common form, a chair, a car, an airplane or the hair of a woman, are always recognizable in the work, but then enhanced in another forms. Van Heugten turns a figurative shape or cut a piece out from the inside of a statue which created independent abstractions, remnants, relics. He moved perspective, using 3D projections, inversions of light and dark, material and shape. Through editing well known images, photos and objects a completely new character is achieved. From his continuous proposes and balancing with the form, a funny pictorial combinations is presented, and this hilarious escapades are inextricably linked with his conscientious study of the relationship between image and meaning.

The works of Van Heugten give a deliberate opening to interpretation. It is up to the viewer to follow the tracks and their own meaning to it.

-pvdb (gallery owner in Rotterdam)